Environmentální projekt Plýtvání a Skutečně zdravá škola

V naší škole proběhl během dvou dnů celoškolní projekt Plýtvání a Skutečně zdravá škola.  Každá třída se věnovala jiným aktivitám, jejichž cílem bylo vytvořit v dětech povědomí o nutnosti zbytečně neplýtvat a řídit se určitými zásadami, které vedou k zdravějšímu stravování.

Žáci se seznámili s mnoha  pojmy, uskutečnili spoustu zajímavých aktivit a zcela jistě se témata projektového dne promítnou do jejich dalšího života. Výsledky prací jsou vystaveny na chodbách školy, aby se žáci o přestávkách mohli seznámit i s činnostmi svých spolužáků.

Ráda bych poděkovala všem kolegům za přípravu a realizaci tohoto dne.                                                                                                                          M. Rusková