Návštěva statku ve Vendolí

Dne 12. října se žáci 6. ročníku zúčastnili vzdělávacího a výchovného programu na statku Bonanza ve Vendolí.

Tříhodinový program byl rozdělen do několika částí – aktivit.

Pomocí nejrůznějších her jsme se naučili  posilovat  nejen svoji důvěru, ale i důvěru druhých, vzájemně si pomáhat a budovat sociální vztahy  nejen v kolektivu třídy, ale i v běžném životě. 

Závěrem  nemohla  chybět i jízda na koních kolem statku.