Den Země

V úterý 30. 4. 2024 proběhla na školní zahradě oslava Dne Země. Již tradičně si devátá třída a eko kroužek připravily stanoviště, kde děti z 1. stupně měly splnit úkoly spojené s ekologií. Velký úspěch měla například výroba “travňáků”, poznávání rostlin, výroba papírové housenky nebo pozorování pokusů.

Druhý stupeň se vydal po Hradci nad Svitavou sbírat odpadky. Součástí cesty byla i návštěva čističky odpadních vod. Pan Štefka spolu s panem z čističky žákům vysvětlili princip čištění špinavé vody – kudy musí voda projít, aby z vody špinavé se stala voda čistá, která může být vypuštěna do Vendolského potoka.

Děkujeme všem, kteří se do přípravy Dne Země nějak zapojili. Jsme rádi, že celá škola může prožít tento den společně a že se můžeme dozvědět spoustu nových a užitečných informací.

V bohaté fotogalerii uvidíte spoustu dalších aktivit, kterými jsme během Dne Země prošli.