Zpět na stránku Projekty

Nadace ČEZ

Naše škola má zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným postižením. Jsme připraveni poskytnout takto postiženým žákům co nejlepší péči a možnost rovnocenného vyučování jako ostatním žákům. Do školy je bezbariérový přístup, ale pohyb po celé škole, především do vyšších pater, byl omezený. Proto jsme hledali řešení, které by napomohlo situaci řešit.

Díky Nadaci ČEZ jsme v tomto školním roce získali 115 000 Kč na nákup pásového schodolezu, který je velmi dobrým řešením pro překonávání všech druhů schodišť. K tomuto zdravotnickému zařízení můžeme připevnit invalidní vozík a přemístit hendikepovaného žáka do všech částí školy, především do odborných učeben, které se nacházejí ve druhém patře.

Díky nadačnímu příspěvku je škola nyní ještě lépe připravena k přijímání dalších žáků s problémy pohybového aparátu.