Zpět na stránku Projekty

Projekty OPVK

(Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Zapojení naší školy do projektů EU

Výzva č. 56

V prázdninových dnech byla schválena druhá vlna žádostí výzvy OPVK č. 56, škola získala finanční dotaci na realizaci projektu Čtenářské dílny ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou.

V rámci tohoto projektu vycestovali žáci naší školy do Anglie.

V současné době realizují učitelé ve vybraných třídách čtenářské dílny, které výrazně přispějí ke zlepšení čtenářských dovedností našich žáků. Materiály, které v rámci tohoto projektu vzniknou, budou využívány při rozvoji čtenářské gramotnosti i v dalších třídách.

Díky projektu jsme vybavili školní knihovnu 600 novými knihami, které si mohou děti vypůjčovat.

Projekty OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Zapojení naší školy do projektů EU

 

Výzva č. 57

V prázdninových dnech byla vyhlášena výzva OPVK č. 57, škola získala další finanční dotaci na realizaci projektu Technické vzdělávání ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou.

Díky tomuto projektu proběhla modernizace školních dílen – byly opraveny ponky, nakoupeno nové vybavení, zařízení a materiál pro technické vzdělávání.

Ve škole proběhly projektové dny, ve kterých si žáci osmého a devátého ročníku vyzkoušeli svoji zručnost při tvorbě výrobku – loutky.