Zpět na stránku Projekty

Visegrad Fund

Naše škola se úspěšně zapojila do grantového projektu s názvem „Music Knows No Borders“ – „Hudba nezná hranic“. Jedná se o mezinárodní projekt. Našimi partnery jsou školy z Polska, Slovenska a Maďarska. Stali jsme se tak přibližně pátou organizací v ČR, která v současnosti čerpá z tohoto grantového fondu, a považujeme to za velký úspěch. Komunikačním jazykem je angličtina. Žáci se pod vedením učitelů budou věnovat aktivitám, které povedou k naplnění výstupů projektu. Ti šikovní budou mít možnost pracovat osobně na společných aktivitách, a sice při několikadenních pobytech na školách v Polsku a v Maďarsku.

Pro přiblížení, The International Visegrad Fund (Mezinárodní visegrádský fond) byl založen v roce 2000. Zakladateli byly vlády členských zemí Visegrádské čtyřky – V4. Záměrem fondu je podporovat vzájemnou spolupráci jak mezi jednotlivci, tak mezi institucemi a organizacemi. Fond poskytuje několik grantových programů zaměřených na rozvoj vědy, kultury a turismu, uděluje stipendia na zahraniční studijní pobyty, postgraduální stáže a finančně podporuje další aktivity přispívající k rozvoji a integraci zemí V4 a dalších zemí Evropy.

Mgr. Milena Šemorová

Více informací o projektu na stránkách visegradfund.org.