Vánoční besídka

Dne 15. 12. jsme ve 2. třídě měli vánoční besídku pro rodiče a prarodiče. Děti předvedly pásmo básniček a koled, které jsme společně nacvičovali v hodinách čtení a hudební výchovy. I přes trému dětí bych řekla, že se besídka povedla a rodičům se líbila. Příští rok se určitě sejdeme znovu.

Mgr. Štilárková Olga