Informace pro rodiče žáků 8. a 9. tříd

 

Dovoluji si informovat rodiče žáků 8. a 9. třídy o Přehlídce zaměstnavatelů, která se uskuteční ve Svitavách v Multifunkčním centru Fabrika, 25. ledna 2016 od 11 do 17 hodin. Účelem této přehlídky je informovat žáky základních škol a jejich rodiče o možnostech uplatnění budoucích absolventů u zaměstnavatelů svitavského regionu. Jedná se také o vhodnou příležitost získat přímo od zaměstnavatelů informace o studiu konkrétního oboru, po jehož absolvování mohou být bez problémů zaměstnáni u tohoto konkrétního zaměstnavatele.

 

Kateřina Kembitzká