Setkání s basketbalisty

Mezi priority naší školy patří rozvoj pohybové zdatnosti žáků a dětí. Chceme motivovat žáky ke kladnému vztahu ke sportu. A motivovat můžeme i dobrými příklady z praxe. V pátek 1.4. 2016 naší školu navštívili dva vrcholoví sportovci, kteří reprezentují Svitavy v nejvyšší basketbalové soutěži – KOOPERATIVĚ NBL. Žáci 5.ročníku  a celého druhého stupně přivítali Jana Špačka a Nicchaeuse Doakse společně s mediálním koordinátorem týmu Milanem Stehurou. V tělocvičně školy sportovci zodpovídali na dotazy žáků. Rozběhla se velmi pěkná beseda o sportovním životě hráčů. Na závěr si mohli někteří naší žáci zahrát se sportovci basketbal. A motivace? K mému příjemnému překvapení přišlo hráče podpořit v sobotu 2.4. deset žáků naší školy. A možná se někteří z našich žáků stanou i novými členy basketbalového oddílu ve Svitavách.

Mgr. Eliška Hartmanová