Sběr papíru

Milé děti, žáci a rodiče,

v příštím týdnu – od 25. 4. – 29. 4. 2016 bude probíhat sběr odpadového papíru. Sběr můžete přinášet a ukládat po celou dobu denního provozu školy na určená (označená) místa v budově u vchodu do MŠ a ve vestibulu školy.

Prosíme o svázané balíky nebo o papír uložený v lepenkové krabici.

Děkujeme!