Den Země

29.4. 2016 naše škola oslavila Den Země.

V první vyučovací hodině proběhly ve třídách aktivity týkající se třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů a ochrany přírody všeobecně. V dalších vyučovacích hodinách žáci vyrazili do blízkého lesa a cestou sbírali odpad. Žáci 2. stupně od rána pracovali na školním pozemku-hrabali listí, okopávali záhony , pleli a sbírali odpadky. Po práci jsme společně  vyrazili na túru do Hradeckého lesa, kde jsem opekli párky a pečivo , popovídali a nabrali síly na zpáteční cestu.

Mgr. Hana Kuncová, Mgr. Dagmar Krásová