Sběr odpadového papíru

Milé děti, žáci a rodiče – DĚKUJEME!!

Začali jsme šetřit a zároveň se chovat ekologicky. Šetříme na keramickou pec, která napomůže dalšímu rozvoji našich dětí a žáků, rozvoji jejich manuální zručnosti a grafomotorických dovedností nejmenších, a doufáme, že i k estetickému cítění dětí. Díky Vám máme první částku a velice dobrý start. Podařilo se nasbírat: 520 kg kartonu, 2 290 kg ostatního papíru. Získali jsme částku: 6 484 Kč! Za sběr, který byl ve škole několik let uložený, jsme o prázdninách utržili:  2400 Kč. V současné době máme tedy celkovou částku: 8884 Kč. Na podzim nového školního roku bychom chtěli ve sběru odpadového papíru pokračovat. Vím, že někdy není jednoduché najít v domácnostech místo, kde papír schovávat a hromadit. Z bezpečnostních a prostorových důvodů ve škole rovněž nemůžeme větší množství skladovat. Přesto moc prosíme, sbírejte a uschovávejte i nadále odpadový papír. Má to smysl! Sběrová akce na podzim bude zavčasu oznámena a stejným způsobem, jako byla nyní, i organizována. Vážení rodiče, prarodiče a děti, děkuji za vstřícnost a ochotu.

Mgr. Eliška Hartmanová