Školení první pomoci

Ve středu 1. 6. 2016 nás navštívila Jaroslava Straková, DiS.  z Českého červeného kříže Svitavy. Žáci 4. a 5. třídy zhlédli zajímavou prezentaci. Mohli si vyzkoušet resuscitaci, první pomoc při tepenném krvácení a kontrolu životních funkcí. Lektorka je pochválila za jejich znalosti a aktivní přístup během přednášky. Všichni obdrželi poznámkový blok s logem Červeného kříže. Někteří jej využili na zápis důležitých poznatků z besedy. V odpoledních hodinách proběhl kurz první pomoci pro žáky 8. a 9. tříd v rozsahu 2 vyučovacích hodin stejně jako na prvním stupni. Přednáška byla podrobnější a získané poznatky si mohli žáci prověřit prakticky na přinesené figuríně. Na závěr chceme poděkovat paní ředitelce Burešové ze spolku Červeného kříže Svitavy za pomoc při realizaci této akce a paní lektorce Strakové.

Ing. Pavel Dokoupil, Mgr. Zuzana Lipenská