Preventivní program v 1. třídě

Návštěva SVP Alfa ve Svitavách

Dne 30.5. nás navštívil Mgr. Petr Dřínovský – ředitel SVP Alfa ve Svitavách. V naší třídě realizoval preventivně výchovný program program, ve kterém se pokoušel poznat vztahy mezi žáky v naší třídě. Žáci byli v průběhu programu vedeni ke kultuře projevu,  samostatnému uvažování, formulování svých myšlenek, samostatnému uvažování o problému… Program trval celkem dvě vyučovací hodiny a všem se nám líbil. Za návštěvu p. Dřínovskému moc děkujeme a těšíme se na další případné setkání.

Mgr. Alena Stavělová