Úspěch v soutěži “Ukážeme vám, co ve vás vězí”

Vybraní žáci 9. třídy pod vedením pana učitele Dokoupila se dne 18. 10. 2016 zúčastnili soutěže “ukážeme vám, co ve vás vězí”, kterou pořádala Masarykova střední škola Letovice. Cílem bylo postavit most ze dvou balíčků špejlí tak, aby unesl co nejvyšší zatížení. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Děvčata (Vanessa Cachová, Eliška Boháčková a Nela Otrubová) postavila most, který unesl 5 kg, což činilo 38 násobek váhy mostu a získala tak 3. místo v soutěži (diplom a věcné ceny).

Soutěžící si také vyzkoušeli výrobu ozdobné keramické mísy, měli možnost prohlédnout si učebny školy a získali také informace o studijních oborech.

Za velmi dobrou reprezentaci školy děkujeme: Elišce Boháčkové, Vanesse Cachové, Denise Kostové, Radce Lamačové, Stanislavu Matouškovi a Nele Otrubové.