Kariérní poradenství pro žáky

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 navštíví naši školu paní Kabátová z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ve Svitavách. Doporučuji rodičům žáků 9. třídy (případně rodičům žáků 8. třídy), aby se této besedy zúčastnili. Paní Kabátová předá informace ohledně přijímacích zkoušek ve školním roce 2016/2017 a doporučí, jak postupovat při výběru dalšího stupně vzdělávání. Sraz rodičů je v 14:30 v 9. třídě.

Po skončení schůzky (zhruba v 15:00) budou mít rodiče možnost mluvit s třídními učiteli o prospěchu a chování svých dětí.

Bc. Kateřina Kembitzká