Vánoční vystoupení 2. třídy pro MŠ

Žáci z 2. třídy pozvali naše malé kamarády a kamarádky z MŠ, aby jim zazpívali nacvičené pásmo vánočních koled.
Všechny děti se společně naladily na notu vánoční a předvánoční akci si užily.

Alena Stavělová