Program primární prevence v 1. třídě

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí si pro prvňáčky připravila program primární prevence s názvem Stonožka. Cílem bylo upevnit vrstevnické vztahy, rozvíjet spolupráci a toleranci mezi dětmi. Dvojice lektorů preventivních aktivit si pro nás nachystala spoustu hezkých her. Zahráli jsme si na reportéry, poznávali jsme spolužáky podle hlasu, kreslili jsme ve dvojici strom, naučili jsme se hru „Na klíčníka“ a zjistili jsme, že pexeso se dá hrát i jinak, než jsme zvyklí.

Mgr. Zuzana Lipenská