Okénko do počítačového kroužku

Od října 2016 navštěvuje každý čtvrtek odpoledne počítačový kroužek 12 dětí ze 2. a 3. třídy, kde se učí základům práce na PC a seznamují se s volně dostupnými výukovými programy k procvičení školního učiva na webových stránkách.
Alena Stavělová