Zápis do 1. ročníku

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy srdečně zve rodiče a jejich děti k zápisu dětí do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 v budově naší školy od 12.30 hod. do 16:30 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zápisu se mohou zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. V obou případech nemusí být dítě osobně přítomné, k zápisu se mohou dostavit pouze zákonní zástupci. Rodiče nebo zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz (nebo jiný doklad k ověření bydliště).

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (škola.hradecns@seznam.cz) nebo telefonicky (461 548 124, 736 629 436). Další informace k zápisu naleznete také na webových stránkách Školského portálu Pardubického kraje zde a v přiložených dokumentech.

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka školy