Soutěž ve sběru odpadového papíru

Milé děti, žáci a rodiče, přátelé školy,

na podzim proběhl sběr odpadového papíru, který jsme z důvodu počasí a menšího množství neodvezli, proto jste nemohli být informováni o výsledku. Nyní chceme navázat na podzimní akci druhou etapou sběru a celou akci dokončit. Nyní s novinkou:

Vyhlašujeme soutěž ve sběru odpadového papíru v ZŠ!

 

Ve dnech 18. 4., 20. 4., 25. 4. a 27. 4. 2017 můžete přinášet sběr do školy. Sběr bude přebírat ve vestibulu školy p. školník v časech: od 7:30 hod. do 8:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.

Nejlepší sběratelé a nejlepší třídy budou odměněny!

Školka – zde nesoutěžíme, ale děti z obou oddělení rovněž za sběr obdrží odměnu. Rodiče dětí z MŠ prosíme, aby sběr přinášeli a ukládali po celou dobu denního provozu školky od 18. 4. do 28. 4. 2017 na určeném (označeném) místě u vchodu do MŠ.

Prosíme o svázané balíky nebo o papír uložený v lepenkové krabici.

Prosíme rovněž o oddělení lepenkového papíru od ostatního papíru.

 

Sběr odpadového papíru navazuje na sběr pořádaný v uplynulém školním roce a výtěžek bude přidán k částce získané v minulém období a použit na nákup keramické pece.

Děkujeme!  

 

Mgr. Eliška Hartmanová

ředitelka školy