Den Země

Vzhledem k nepříznivému počasí na konci dubna jsme Den Země uspořádali v  pondělí 15. května. První stupeň vytvářel plakáty tematicky zaměřené na ochranu životního prostředí například třídění odpadů, ochrana našich vod a lesů a jejich živočichů. Šesťáci vyráběli dřevěné stojánky pro třídy prvního stupně vhodné k prezentaci jejich prací. Sedmáci dostali za úkol navrhnout a vyrobit papírové kontejnery na sběr nápojových plechovek. Osmáci a deváťáci shlédli naučný dokument Domov aneb kam směřuje naše cesta. Poté co žáci dokončili zadané úkoly, začali pracovat v areálu naší školy, vypleli okrasné záhony, zametli parkoviště a chodník před hlavním vchodem. Na závěr nás čekal zasloužený tradiční táborák, kde jsme si opekli špekáčky a odpočinuli si po vykonané práci.

Ing. Pavel Dokoupil