Vycházka do okolí Hradce – pokračování historického projektu

 

Dne 10. května za krásného počasí žáci šesté třídy vyrazili na poznávací vycházku do lesa v Hradci nad Svitavou. Šel s námi i pan Fadrný, který nám při cestě ukázal a popovídal o některých historicky zajímavých místech (například kde bylo na konci druhé světové války sovětskou armádou shromážděno obrovské stádo dobytka). U Hajdy nás přivítal pan Němec, který nás doprovodil k Anežčině studánce. Zde žákyně přečetly ostatním pověst o Anežčině studánce a dozvěděli jsme se tak, odkud získala studánka své jméno. Popovídali jsme si o pramenech a důležitosti jejich ochrany. Při návratu nám pan Němec ukázal mysliveckou chatu, zvířecí trofeje a vyprávěl o místní zvěři. Cestou jsme viděli řadu místních rostlin a hub a měli jsme štěstí, že jsme mohli pozorovat a vyfotit několik státem chráněných živočichů, jako je užovka hladká a ještěrka obecná. Na závěr jsme vyhodnotili přírodovědnou poznávací soutěž. Děkujeme panu Fadrnému a panu Němcovi za čas, který nám věnovali.

 

Ing. Pavel Dokoupil