Bolí – nebolí, program primární prevence

Pracovnice Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí přijely za žáky 5. třídy s programem zaměřeným na informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany. Petra a Bára svými interaktivními hrami zaujaly žáky na celé tři vyučovací hodiny. Používaly techniky, které podpořily vzájemnou spolupráci a toleranci mezi žáky. Žáci se zapojili do her s nadšením, které jim vydrželo do konce programu. Odměnou jim byla pochvala od vedoucích programu. Děkujeme!