Slavnostní pasování na čtenáře žáků 1. třídy

Ve středu 7. června se v Ottendorferově domě ve Svitavách uskutečnilo „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Celou akcí nás provázela paní knihovnice Blanka Pechanová. Nechyběl ani opravdový rytíř, který nám vysvětlil, co znamenalo v dřívějších dobách slovo pasovat. Posuzoval také, jak děti zvládly přečíst básničky o jednotlivých písmenech abecedy. S výkony malých čtenářů byl rytíř spokojen. Proto mohli všichni žáci složit čtenářský slib a byli pasováni do stavu čtenářského. Každý prvňáček obdržel za odměnu placku – Už jsem čtenář, knihu – Lapálie v Lampálii a průkazku do knihovny, kde si mohou děti po celý následující rok půjčovat knihy zdarma.

Mgr. Zuzana Lipenská