6. a 9. třída ve svitavské knihovně

 

Protože jedním z hlavních cílů naší školy je rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků, pravidelně spolupracujeme se svitavskou knihovnou. V říjnu tohoto roku jsme se zúčastnili dvou programů, které zde nabízejí pro žáky druhého stupně základních škol. Programy jsou vždy poutavé a nabízejí žákům netradiční pohled na vybrané literární téma.

6. třída se  věnovala knize Strom od Lucie Sunkové (její literární i filmové verzi), součástí byla i výtvarná tvorba a relaxační cvičení. Žáci 9. třídy se zabývali Janem Nerudou, zejména potom jeho povídkou Hastrman z knihy Povídky malostranské. Také si při tom zopakovali slohový útvar – charakteristiku, jednu ve skupině společně vytvořili a výtvarně ztvárnili.

Věřím, že jsou tyto programy pro žáky přínosem, že si probíraná témata vybaví nejen u přijímacích zkoušek, ale třeba i někdy v budoucnu. A hlavně budu ráda, když si díky nim najdou cestu do knihovny a budou si tam rádi půjčovat svou oblíbenou četbu.  

Dagmar Krásová