Mezinárodní projekt e-Twinning

E-Twinning 2017 / 2018

Stejně jako vloni, tak i v letošním školním roce, se nám podařilo navázat mezinárodní spolupráci s evropskými školami. Jsme zapojeni do dvou e-Twinningových projektů. Díky prvnímu, který nese název „School Life in Europe“, se žáci dozví, jak funguje život na jiných evropských školách. Co máme společného, a v čem se výuka, ale nejen ta, liší. Druhý projekt s názvem „National Fairytales“ má za cíl přiblížit žákům zúčastněných škol národní pohádky daných zemí. Končí vždycky dobře? Vítězí dobro nad zlem? A umí zvířata mluvit lidskou řečí? … Tolik a mnohem více budeme znát na konci projektu. Projekty jsou celoroční a zpestřují nám výuku napříč celým předmětovým spektrem.

Mgr. Milena Bauer