Návštěva Piaristické koleje

 

Ve středu 8. 11. 2017 jsme se se žáky 8. třídy vydali na dějepisnou exkurzi do jednoho z několika mála pracovišť v České republice, které vzdělává a vychovává umělce, jejichž posláním je zachraňovat a opravovat umělecké památky a starožitnosti. Navštívili jsme Piaristickou kolej v nedaleké Litomyšli, kde se nacházejí restaurátorské ateliéry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Během exkurze byli žáci seznámeni s historií řádu piaristů a jezuitů. Dále se dozvěděli, v čem spočívá práce jednotlivých restaurátorů a jaké znalosti, schopnosti a dovednosti nejen z dějepisu, ale i chemie, výtvarné výchovy atd. musí mít a ovládat. Kromě teoretické části měli žáci možnost si prohlédnout jednotlivé ateliéry, které jim umožnily přiblížit tuto uměleckou činnost v praxi. Setkali se nejen s vědeckými pracovníky, ale i studenty, kteří se s nimi podělili o poznatky, zkušenosti a výsledky své praxe.
V ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru nám ukázali, jak restaurují např. poškozené části betlému a olejomalbu.
Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů nás nejprve názorně seznámil s výrobou pergamenu a knižní vazby. Následně jsme měli možnost vidět studenty při ruční výrobě knižní vazby. Ukázali nám také pomůcky, nástroje a materiály, které k restaurování papíru využívají.
Následoval ateliér výtvarné přípravy, kde jsme měli opět jedinečnou příležitost vidět studenty v pracovním procesu při malování úhlem malířskou technikou šerosvitu.
Po prohlídce Piaristické koleje jsme se přesunuli do nedaleké budovy, kde se nachází sídlo fakulty. V jejich prostorách jsme ukončili exkurzi návštěvou ateliéru restaurování kamene. Zde jsme byli překvapeni procesem, kterým musí památka projít než získá povolení ke své záchraně a následné opravě, tedy restauraci.
Věříme, že tato exkurze byla zajímavým zážitkem, ze kterého si každý z nás něco odnesl a že si žáci uvědomili, že učivo a poznatky, které se jim snažíme předat zúročí při dalších studiích a ve své budoucí profesi. A že tomu tak je, se mohli sami přesvědčit právě u restaurátorů!!!

Mgr. Klára Podsedníková a Mgr. Marie Čepičková