Exkurze 1. a 2. třídy – Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

V pondělí 4. 12. 2017 navštívili žáci 1. a 2. třídy v rámci exkurze Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka.
V jedné části ekovýchovného programu byli žáci seznámeni formou videoprojekce s přikrmováním lesní zvěře a ptactva v zimě, prohlédli si vzorky krmiv. Tato část byla zakončena skupinovou prací zaměřenou na rozpoznání druhů krmiva.
Druhou částí byla procházka ekofarmou s výkladem o zvířátkách umístěných do záchranné stanice a o jejich osudu. Děti si mohly prohlédnout některé živočichy, které ve volné přírodě běžně nespatří (např. moták pochop a včelojed lesní).
Pod vánoční stromeček pro zvířátka dovezly naše děti podzimní plody, jablka, mrkve a suché pečivo a vše bylo doprovázeno sněhovou nadílkou, která navodila předvánoční atmosféru.
Mgr. Hana Kuncová, Mgr. Zuzana Lipenská