Vzdělávací program Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Dne 11. prosince měli žáci naší školy příležitost nahlédnout do světa hmyzu a dozvědět se více o exotických druzích, které ve volné přírodě jen tak nespatříme. Součástí výkladu bylo názorné předvedení mnoha druhů hmyzu (brouků, švábů, strašilek, pakobylek, ploštic, štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek…). Některé si žáci (ti odvážnější) mohli vzít sami do rukou a ukázat je ostatním (těm méně odvážným). Ti nejstatečnější si dokonce vyzkoušeli, jak larvy chutnají.