Výsledky voleb do školské rady

Oznamujeme rodičům, že za zákonné zástupce dětí byly do školské rady zvoleny paní Veronika Procházková a paní Jana Němcová. Výsledky jsou k dispozici v ředitelně školy.