Den Země

V pátek 27. 4. se všichni žáci školy zapojili do oslav Dne Země. Ten slaví miliony lidí z více jak 140 zemí světa a je považován za mezinárodní svátek životního prostředí.  Navázali jsme užší spolupráci se zastupiteli obce. V rámci soutěže Vesnice roku se škola ráda připojí k aktivitám, které by mohly vést k získání Zelené stuhy, která se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. Pomohli jsme s úklidem určitých lokalit, jako je např. koryto řeky Svitavy, trasa Pohádkového lesa či park u pošty.  Žáci druhého stupně kromě toho navštívili Čistírnu odpadních vod a dozvěděli se především, jak šetrně by měl každý z nás s vodou nakládat. Páťáci pomohli zvelebit i naši školní zahradu. Odměnou pro mnohé byl opečený špekáček a příjemně prožitý slunečný den mimo školní lavice.