Přírodovědná soutěž

Ve dnech 22. a 23. 5. 2018 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili přírodovědné soutěže v České Třebové. Žáci měli na výběr ze dvou kategorií. Měli za úkol poznat a poté správně pojmenovat rostliny, minerály a živočichy a tím si mohli změřit své síly ve znalostech s ostatními dětmi z různých základních škol. Soutěž byla pro děti velice motivující a zajímavá a s napětím očekáváme umístění v této soutěži. Děti cestu tam i zpět zvládly s dobrou náladou a elánem a již teď se těší na další ročník této soutěže. Tímto děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.

Jitka Adamová, Jaroslava Veselá, Alena Pavlišová