Týden udržitelnosti

V týdnu od 31. května do 5. června se většina tříd naší školy zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje, protože si přejeme, aby žáci naší školy patřili k těm, kteří chtějí pečovat o své okolí a rozvíjet ho a není jim lhostejná budoucnost planety.

Využili jsme připravené inspirativní nápady, např. Zelený ostrov, kdy legenda o vzniku ostrova Krakatau vysvětluje dětem přírodní zákonitosti a působení člověka na životní prostředí. Dalším tématem bylo Zvuk nebo hluk.  Žáci 4. ročníku si prožili aktivity, které vedly k pochopení hluku jako nevítané součásti našeho životního prostředí. Páťáci využili program Zlomky v zahradě, kde plnili sklenice pískem, rozdělovali obsah na poloviny, třetiny, sčítali, odčítali… Žákům první třídy se v rámci této akce stala učebnou sama příroda v areálu školy, kde si děti zahrály slovní kopanou trochu jinak. Žáci pracovali ve třech skupinkách a měli za úkol během 10 minut najít různé přírodniny. Pak se seznámili s názvy přírodnin a měli je seřadit jako ve slovní kopané, či podle počáteční hlásky apod.

Nápadů pro týden udržitelnosti byla spousta, některé jistě zrealizujeme i během dalšího školního roku.