Adaptační pobyt 6 .třídy

Nový školní rok zahájili žáci 6. třídy adaptačním kurzem ve dnech 5. – 6. září v Mladočově u Litomyšle. Oba dny trávili se svojí novou třídní učitelkou Mgr. Janou Kysilkovou, paní učitelkou Mgr. Marcelou Bartošovou a asistentkou pedagoga Zdeňkou Behenskou. Kurz byl naplněný spoustou zajímavých her a aktivit, které si pro ně připravily nejen vyučující, ale i ředitel Střediska výchovné péče Svitavska ALFA Mgr. Petr Dřínovský. Tento pobyt napomohl žákům ke stmelení kolektivu, zlepšení vzájemných vztahů a ozdravení třídního klimatu.