Dopravní hřiště a exkurze do LIKA

Znáte 2 v 1 ? V tomto duchu proběhly 1. října 2018 dvě velmi užitečné akce.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku absolvovali v jednom dnu návštěvu Dopravního hřiště ve Svitavách a exkurzi ve svitavském podniku LIKO.

Na dopravním hřišti si žáci připomněli znalosti z dopravní výchovy a vyzkoušeli své dovednosti při jízdě na kolách, koloběžkách a motokárách. Snažili se dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat dopravní značky. Děti se k sobě velmi pěkně chovaly, nehádaly se a vozítka si mezi sebou kamarádsky půjčovaly.

Návštěva LIKA byla neobyčejným zážitkem. Auta LIKO děti znají z ulic. Překvapující byla cena jednoho takového vozidla. Chcete zkusit hádat? Je to přes 5 milionů korun.

Děti viděly na vlastní oči halu s navezenými odpady, spuštěný třídicí pás, lis na vytříděné plasty a velké slisované bloky z pet lahví.

Přestože by měly být na pásu jen plasty, je neuvěřitelné, že třetina odpadu byla jiného charakteru (pleny, oblečení, gumové rukavice…) Závan z haly nebyl vůbec příjemný – nevypláchnuté plasty od mléčných výrobku  a dalších potravin způsobily pochopitelně své. Všichni jsme se při odchodu rádi nadechli čerstvého vzduchu.

Ve škole si budeme ještě o užitečnosti třídění odpadu povídat. Povíme o tom i doma, co jsme všechno viděli. Byl to silný zážitek – není nad osobní zkušenost.