Halloween ve škole

V pátek 2. listopadu 2018 si připravili žáci 9. třídy pro děti z prvního stupně program na téma Halloween. Program byl pro každou třídu přibližně na 1 vyučovací hodinu a děti si mohly vyrobit různé výrobky, zasportovat si a splnit drobné úkoly a také si vyzkoušet svoji odvahu na strašidelné stezce k tělocvičně. Většina dětí přišla v kostýmech a program se jim velmi líbil.

Tímto patří poděkování našim deváťákům, kteří si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak se připravuje zábavný program pro mladší spolužáky.