Informace pro žáky 8. a 9. třídy a jejich rodiče

V příloze naleznete nabídky, které se týkají dalšího vzdělávání na středních školách nebo učilištích.