Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Bližší informace ohledně přijímacího řízení jsou k dispozici v příloze.