Beseda o dospívání

Dne 21. února proběhl na naší škole program primární prevence Škola života realizovaný Centrem pro rodinu a sociální péči. Tento program s názvem „Dospívání“ byl určen pro žáky 6. tříd. V průběhu besedy bylo dětem vysvětleno, jaké jsou fyzické i psychosociální změny související s dospíváním. Děti měly možnost zeptat se na vše, co je zajímá a čemu by rádi hlouběji porozuměli. Největší důraz byl kladen především na důležitost rodiny a zodpovědné navazování vztahů.