Recitační soutěž

Dne 26. 2. 2019 se šest žáků z 2. a 5. třídy zúčastnilo oblastního kola přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách.

V příjemném prostředí divadla Trám čekaly na děti „herecké“ dílničky.  Před vlastní přehlídkou recitátorů měli všichni účastníci možnost si vyzkoušet hlasový i pohybový projev přímo na divadelních prknech. Hlasovou průpravou a seznamování formou krátkých her je provedla lektorka z „Dramatické školičky“ ve Svitavách paní J. Mandlová.

Děti si tak v přátelské atmosféře vyzkoušely vystoupení v cizím prostředí a před cizími lidmi. Musely se poprat se svou trémou. Se ctí reprezentovaly naši školu a obec. Cenné zkušenosti, které získaly, jistě zúročí při dalších podobných prezentacích.

Velká pochvala patří Julii Benešové, Věrce Procházkové, Tereze Polákové, Jiříkovi Fuchsovi, Simonce Zouharové a Terezce Andrlové.