Den země v naší škole

23. 4. 2019 proběhl ve škole projektový den, který byl věnován Dni Země. Program byl velice pestrý. Žáci prvního stupně, kromě úklidu školní zahrady a opékání buřtů, pracovali na čtyřech stanovištích, kde se věnovali pokusům s vodou, poznávačce rostlin a kamenů, učili se správně třídit odpady, vytvářeli obrázek z přírodnin a vyráběli „travňáka“. Žáci druhého stupně procházeli obcí a sbírali odpadky. Překvapilo nás, jak velké množství odpadků žáci našli a vysbírali. Uvědomili si, že i oni mohou napomoci ke zlepšení životního prostředí v obci. Další skupina žáků navštívila čističku odpadních vod, jiní vytvořili spolu s panem školníkem tři bylinkové záhony a zúčastnili se výstavy Ptáci ve svitavském muzeu. V rámci projektu Skutečně zdravá škola měli žáci možnost ochutnat bylinné výrobky od p. Jandíkové, odbornice na zdravou výživu.

Exkurze 6. třídy do čističky vod

V rámci Dne Země navštívili žáci 6. třídy čističku odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Měli možnost si celý areál za odborného výkladu prohlédnout. Dozvěděli se, co se děje se špinavou vodou, kterou vypouštíme z našich domácností a jaký je to složitý proces, než se může vyčištěná voda vrátit zpátky do přírody. Cestou ještě posbírali hromadu odpadků, které naší přírodě vůbec neprospívají. Žáci tak mohli alespoň trochu přispět ke zlepšení životního prostředí v naší obci.