PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Konečně jsme se dočkali…. Máme za sebou 9 měsíců prvního roku na cestě za vzděláváním. Během tohoto období získávali prvňáčci základy čtení, psaní a počítání. Všechny tyto dovednosti jsou pro život prioritou. Především čtení je významnou podmínkou dalšího vývoje a růstu ve vzdělávání.

Protože čtení nepatří pouze do výhradní kompetence škol, navštívili jsme během školního roku  několikrát knihovnu ve Svitavách. Paní knihovnice Soudková měla pro děti vždy připravený hezký a zajímavý program, během kterého si měly možnost vytvářet aktivní vztah k četbě a knihám.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře završilo naše úsilí a prokázalo, že jsme se nesnažili marně. Všechny děti uspěly. Před rytířkou složily Slib čtenáře (…budu se chovat ke knihám jako k nejlepšímu příteli ….. o každé knize, která mě zaujme, povím ostatním….).  Všichni získali Pamětní list a Dárkový poukaz na roční registraci do knihovny zdarma.

Nechyběly ani dárky – za předvedený čtenářský výkon si děti odnášely knížku s velmi vtipnými básničkami  ,,Kde se nosí krky“ a placku s logem ,,Už jsem čtenář“.