Návštěva dopravního hřiště

V pátek 21. června 2019 navštívili žáci 2. třídy dopravní hřiště ve Svitavách. Upevnili si znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, projeli se na koloběžkách, kolech i kárách, zahráli si na chodce. Návštěvu dopravního hřiště spojili s procházkou po parku Jana Palacha, kde si zopakovali znalosti z prvouky poznáváním stromů a keřů, obdivovali krásu leknínů na jezírku a naslouchali kuňkání žab. Vše pak završili sladkou zmrzlinou.