„Páťáci“ v Zeleném Vendolí

V úterý 24. 9. navštívili  žáci 5. třídy se svou paní učitelkou záchrannou stanici Zelené Vendolí.

Během komentované prohlídky jsme se dozvěděli, co obnáší práce ve stanici s handicapovanými zvířaty, o vypouštění zachráněných zvířat do přírody a vyslechli jsme si všeobecné informace o životě zvířat ve volné přírodě i ve stanici. Za vzorné chování nám paní průvodkyně umožnila návštěvu psího útulku, kde jsme procházeli mezi nechtěnými, týranými a nalezenými psy, z čehož nám bylo moc smutno. Ale věříme, že každý pejsek najde brzy nový domov.

Tam jsme šli pěšky po silnici, zpáteční cestu jsme zvolili lesem, kde jsme hledali houby a poznávali další přírodniny, takže nám cesta rychle ubíhala.

Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil. Doporučujeme návštěvu Zeleného Vendolí s přírodovědnou procházkou i ostatním spolužákům a učitelům z jiných tříd.