Naši žáci v Moravském krasu

Dne 15. října jsme vyrazili s 8. a 9. třídou na geologickou exkurzi do krásného podzimního Moravského krasu. Počasí nám přálo, tak jsme si užili nádherně zbarvených listnatých lesů a sluníčka. Exkurzi jsme zahájili na Správě CHKO V Blansku, kde jsme si prohlédli zkameněliny a kosterní pozůstatky z pravěku. Poté jsme se přesunuli do Domu přírody na Skalním mlýně. Je zde vybudované krásné interaktivní centrum, viděli jsme, jak vznikají jeskyně, krápníky, kudy teče podzemní říčka Punkva, jakým vývojem prošly horniny od pravěku. Ocenili jsme interaktivní dotykové panely a moderní 3D kino. Potom jsme šli, vybaveni baterkami, navštívit dvě jeskyně. Jednu volně přístupnou Lidomornu a veřejnosti nepřístupnou Holštejnskou s krásnou krápníkovou výzdobou. Musíme moc poděkovat panu doktorovi Leoši Štefkovi z CHKO, který se nám celou dobu věnoval. Moc jsme si to všichni užili.