Preventivní program pro 1. stupeň

V úterý 8. 10. 2019 proběhl na naší škole preventivní program, kterého se zúčastnili všichni žáci 1. stupně. Pracovník Policie ČR pan Zeman dokázal velice poutavě probrat s žáky témata, která jsou úměrná jejich věku a která se jich denně bezprostředně dotýkají. Žáci nižších tříd se věnovali například bezpečnosti při sportu, ve škole, v dopravním provozu, dozvěděli se, jak poskytnout v případě potřeby první pomoc při úraze, zopakovali si důležitá telefonní čísla atd. Starší žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o prevenci šikany, kyberšikany a závislostního chování například na počítačových hrách