Výstava korunovačních klenotů na Svojanově

Ve čtvrtek 17. 10. navštívili žáci 2. – 5. ročníku jedinečnou výstavu s názvem České korunovační klenoty na dosah/Život a dílo Karla IV.

Děti si vyslechly poutavý výklad o Karlu IV. Získaly povědomí o středověké módě, oděvech, obuvi, zbraních a mincích. Zlatým hřebem výstavy se staly mistrovské repliky korunovačních klenotů od šperkaře Jiřího Urbana.

Na památku si děti nakoupily dárky a suvenýry s tématikou korunovačních klenotů.

Pokud vás mrzí, že jste o výstavě nevěděli a chcete si korunovační klenoty prohlédnout, máte šanci do 3. 11. 2019, pak se výstava přesouvá do dalších měst ČR.

Na zpáteční cestě jsme si udělali malou zastávku v Baníně. Nešlo odolat podzimní výstavě na návsi s názvem Dýňobraní.