Preventivní program

V úterý 19. listopadu se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili preventivního programu Policie ČR. Přednášejícím byl příslušník Policie ČR pan Zeman a hlavním bodem besedy bylo téma závislosti a drogy. Dětem vysvětlil, s jakými typy drog a závislostí se mohou setkat již v jejich školním věku.  Seznámil je a poučil o zdravotních a společenských rizicích, které souvisejí s užíváním drog. Žáky přednáška velice zaujala a velmi aktivně se zapojovali do diskuse kladením různých otázek. Naše škola bude i nadále spolupracovat s Policií ČR při prezentaci preventivních programů zaměřených na další negativní vlivy společnosti, které ohrožují školní mládež.