Pevnost poznání Olomouc

Dne 19. 12. 2019 jsme s žáky šesté a deváté třídy navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Jedná se o interaktivní muzeum vědy.

Žáci šestého ročníku se zúčastnili programu Doba kamenná, který byl zaměřený na nejstarší období lidských dějin, na pravěk. Nejdříve pracovali s časovou osou, na které řadili, jak se proměňovala podoba člověka a posléze i styl oblékání. Společně zasedli jako tlupa k „ohni“ a povídali si o způsobu obživy v době kamenné. Následně se vydali na lov zvířat a sběr plodin, které „snědli“ v jeskyni. Program vhodně doplnil učivo dějepisu a žáci sklidili od lektorů pochvalu za dobré znalosti.

Žáci devátého prozkoumali část muzea nazvanou Rozum v hrsti, kde se potrápili s logickými a zapeklitými hlavolamy, zažili zábavu při plnění úkolů či 3D piškvorkách, prohlédli si osmimetrový model lidského mozku a zažili, jak lidé vidí s různými očními vadami. Potom se převlékli do chemických plášťů a zkoumali v laboratoři pět neznámých látek. Pomocí chemických reakcí a měření pH se snažili objasnit, co jsou zač. Všem se to nakonec s malými nápovědami povedlo a myslím, že si to užili.

Po programu v Pevnosti poznání jsme se vydali do historického centra Olomouce nasát předvánoční atmosféru. Prošli jsme vánoční trhy a výlet zakončili nakupováním v Galerii Šantovka, která byla krásně vánočně vyzdobena.